Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 39/3529    ze dne 29. 5. 2018

8/917                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% ze stanoveného odvodu 77.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace, Okružní 38, 792 01 Bruntál, IČO 75026961, na projekt „Živá zahrada“

8/917                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace, Okružní 38, 792 01 Bruntál, IČO 75026961, na projekt „Živá zahrada“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup