Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3536 ze dne 29. 5. 2018

8/926                         14. 6. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

8/926                         14. 6. 2018
2. vydává

dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup