Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3542 ze dne 29. 5. 2018

č. 40/3623 ze dne 12. 6. 2018

8/927                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/927                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 420.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas Moravskoslezský kraj 2018“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/927                         14. 6. 2018
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace spolku Ergon – sociální podnik, z. s., IČO 26640899, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/927                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci spolku Ergon – sociální podnik,z. s., IČO 26640899, v maximální výši 750.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Pořízení trafostanice a přípojky vysokého a nízkého napětí“, vzniklých a uhrazených v období od 11. 5. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup