Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3537 ze dne 29. 5. 2018

8/928                         14. 6. 2018
1. vyjadřuje

souhlasné stanovisko k záměru statutárního města Havířov zařadit rozšířenou kapacitu služby domov se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji takto:

a.    za splnění podmínek aktuálně schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020

b.    s omezením platnosti stanoviska do konce roku 2022


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup