Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 39/3541 ze dne 29. 5. 2018

č. 32/2930 ze dne 27. 2. 2018

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

8/931                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

8/931                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu;

8/931                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu;

8/931                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

schválit výstup sociální služby z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytované subjektem dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu;

8/931                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

schválit výstup sociální služby z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytované subjektem dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu;

8/931                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

schválit Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup