Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

8/934                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Aleše Juchelky z funkce člena Výboru pro kulturu a památky (příloha č. 1) a rezignaci Lenky Brzyszkowské z funkce členky Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (příloha č. 2)

8/934                         14. 6. 2018
2. volí

Martina Schwarze, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj,


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup