Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/935                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Josefa Bělici a Ing. Jiřího Vzientka o ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup