Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/936                         13. 9. 2018
1. volí

ověřovatelé zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018

-         Mgr. Alena Grosová

-         Mgr. Ing. Josef Pukančík


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup