Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/937                         13. 9. 2018
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018 ve složení

-        Radomíra Vlčková – předsedkyně

-        Mgr. Martina Nováková, DiS.

-        Miroslav Novák

-        Tomáš Miczka

-        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

-        Ing. RSDr. Svatomír Recman


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup