Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/938                         13. 9. 2018
1. schvaluje

program 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup