Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3902 ze dne 7. 8. 2018

9/940                         13. 9. 2018
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Martu Adamcovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Ing. Karin Kratochvílovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

9/940                         13. 9. 2018
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

paní Ing. Stanislavu Vrtalovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

9/940                         13. 9. 2018
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Šárky Sekaninové, místo pobytu **********


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup