Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3667 ze dne 26. 6. 2018

č. 44/3821 ze dne   7. 8. 2018

9/941                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup