Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3728 ze dne 17. 7. 2018

č. 42/3759 ze dne 17. 7. 2018

č. 42/3783 ze dne 17. 7. 2018

9/943                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 24. 5. 2018 do 10. 7. 2018 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup