Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1503 ze dne 8. 8. 2017

č. 27/2446 ze dne 12. 12. 2017

č. 39/3378 ze dne 29. 5. 2018

č. 44/3822 ze dne 7. 8. 2018

9/944                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

darovat

a)    2 ks vodního skútru - plavidla varianty A,

b)   2 ks vodního skútru - plavidla varianty B,

c)    4 ks záchranné platformy ke skútru,

d)   1 ks přívěsu pro přepravu skútrů,

e)    2350 ks širokospektrálních ochranných filtrů

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

9/944                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    2 ks vodního skútru - plavidla varianty A,

b)   2 ks vodního skútru - plavidla varianty B,

c)    4 ks záchranné platformy ke skútru,

d)   1 ks přívěsu pro přepravu skútrů,

e)    2350 ks širokospektrálních ochranných filtrů

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/944                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

darovat

a)    2 ks stanu s nafukovací konstrukcí HF-42E, vč. příslušenství,

b)   3 ks vytápěcího naftového agregátu,

c)    1 ks DVD vč. licence k filmu "Safeguard Territory"

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

9/944                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    2 ks stanu s nafukovací konstrukcí HF-42E, vč. příslušenství,

b)   3 ks vytápěcího naftového agregátu,

c)    1 ks DVD vč. licence k filmu "Safeguard Territory"

s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup