Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3920 ze dne 28. 8. 2018

9/945                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Liptaň, ze dne 16. 7. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/945                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Liptaň, IČO 00296180, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu 80. výročí „Liptaňské tragédie“ ve výši 30 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018, dle předloženého materiálu

9/945                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Liptaň, IČO 00296180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup