Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 37/3153 ze dne 24. 4. 2018

č. 41/3648 ze dne 26. 6. 2018

č. 45/3921 ze dne 28. 8. 2018

9/947                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

darovat 18 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství a 28 ks automatizovaných externích defibrilátorů LIFEPAK 1000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

9/947                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy na darování 18 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství a 28 ks automatizovaných externích defibrilátorů LIFEPAK 1000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle příslušné varianty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup