Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3393 ze dne 29.5.2018

č. 35/3046 ze dne 27.3.2018

č. 45/3928 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 8/813 ze dne 14.6.2018

9/950                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup