Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4003 ze dne 28. 8. 2018

9/951                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup