Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3929 ze dne 28. 8. 2018

9/952                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup