Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/953                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup