Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/954                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení vlády č. 562 na Moravskoslezský kraj a zmocněnce vlády


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup