Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

K usnesení rady kraje

č. 45/3936 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

9/956                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016, bod 4) časovou použitelnost návratné finanční výpomoci organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup