Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3935 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/125 ze dne 16. 3. 2017

č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010

č. 25/2512 ze dne 5. 9. 2012

9/957                         13. 9. 2018
1. vydává

opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

9/957                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

o námitkách podaných k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle předkládaného návrhu

9/957                         13. 9. 2018
3. bere na vědomí

vypořádání připomínek podaných k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle předkládaného návrhu

9/957                         13. 9. 2018
4. ukládá

odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu zpracovat obsah Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup