Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3943 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016

č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

č. 4/240 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018

9/958                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 15 - 18 předloženého materiálu

9/958                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

9/958                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02071/2016/ÚPS ze dne 31. 5. 2016 s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

9/958                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05916/2016/ÚPS ze dne 10. 11. 2016 s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

9/958                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 07219/2018/KPP ze dne 20. 8. 2018 s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup