Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3730 ze dne 17. 7. 2018

k usnesení rady kraje

č. 45/3944 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

9/959                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/959                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu obec Ludgeřovice, IČO 00300390, ve výši 60.000 Kč, na projekt „Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války“ s časovou použitelnosti od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

9/959                         13. 9. 2018
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 3-6 předloženého materiálu

9/959                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č.  8-12 předloženého materiálu

9/959                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 14 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup