Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3953 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/417 ze dne 14.9.2017

9/961                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04243/2017/DSH s obcí Nýdek, IČO 00492868, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup