Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3956 ze dne 28. 8. 2018

9/966                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou osobní dopravou linkami městské hromadné dopravy, včetně finančního zajištění, dle předloženého materiálu

9/966                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

o finančním závazku kraje k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou pro rok 2019 a následující roky v minimální roční výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

9/966                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou s:

a)    Statutárním městem Ostravou, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 materiálu

b)   Statutárním městem Opava a.s., IČO 00300535, dle přílohy č. 2 materiálu

c)    Statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643, dle přílohy č. 3 materiálu

d)   Městem Šenov, IČO 00297291, dle přílohy č. 4 materiálu

e)    Obcí Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 5 materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup