Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3952 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 6/553 ze dne 14. 12. 2017

9/967                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu výběrových řízení na autobusové dopravce a postupu zajištění dopravní obslužnosti v první polovině roku 2019

9/967                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 227.373.000Kč k zajištění komplexní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblastech Bílovecka, Frýdecko-Místecka, Hlučínska, Opavska a Vítkovska, a to na období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup