Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3446 ze dne 29.5.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

9/974                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 210.000 tis. Kč

9/974                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 210.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

9/974                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 41.000 tis. Kč

9/974                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 41.000 tis. Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup