Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 45/3970 ze dne 28. 8. 2018

9/976                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 k 7. 8. 2018

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup