Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3974 ze dne 28. 8. 2018

9/978                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 6T30659, VIN: WV1ZZZ7HZ9H113761, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví pobočného spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Červeného Kříže 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 49593412

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

9/978                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 3T27193, VIN: WV2ZZZ7HZ5H047685, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví organizační složky státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64122654

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup