Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3968 ze dne 28.08.2018

9/980                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2016 – 2023 ve výši  31.500.000 Kč“ na „2016 – 2023 ve výši 37.500.000 Kč“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup