Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4088 ze dne 11. 9. 2018

9/982                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2021 ve výši  147.000.000 Kč“ na „2016 – 2021 ve výši 172.000.000 Kč“.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup