Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3984 ze dne 28. 8. 2018

9/985                         13. 9. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

9/985                         13. 9. 2018
2. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup