Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3984 ze dne 28. 8. 2018

9/986                         13. 9. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

9/986                         13. 9. 2018
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup