Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3980 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/863 ze dne 14. 6. 2018

9/987                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017 období z „2017 a 2018“ na „2017 – 2019“ a změnit údaje v příloze č. 1 přijatého usnesení č. 4/280 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

9/987                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

kofinancovat projekt „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ v letech 2019 – 2020 v maximální celkové výši 5.146.060 Kč

9/987                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 46.314.510 Kč z rozpočtu kraje na období 2019 - 2020 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.", spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 10. 2020


zpět - nové hledání
frame-scrollup