Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

9/988                         13. 9. 2018
1. zrušuje

své usnesení číslo 8/862 ze dne 14. 6. 2018

9/988                         13. 9. 2018
2. ukládá

náměstkovi pro zdravotnictví předložit Zastupitelstvu kraje po projednání ve Výboru pro zdravotní a preventivní péči závěry pracovní skupiny, jmenované radou kraje dne 17.  7. 2018 usnesením č. 42/3758

Zodpovídá: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 12. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup