Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3987    ze dne 28. 8. 2018

9/989                         13. 9. 2018
1. schvaluje

změnit název projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním II“ na „Podpora duše II“

9/989                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora duše II“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2019 - 2022 ve výši 24.200.000 Kč dle předloženého materiálu

9/989                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK““ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2019 - 2022 ve výši 18.200.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup