Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3989 ze dne 28. 8. 2018

9/990                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovaného z dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“ s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup