Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  45/4000 ze dne 28. 8. 2018           

9/992                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 58.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2023


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup