Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3991 ze dne 28.8.2018

9/993                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti FENBAU s.r.o. v celkové výši 230.000,- Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016, ev. č. 06196/2016/KŘ, dle předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup