Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 10/752 ze dne 28. 3. 2017

č. 31/2686 ze dne 6. 2. 2018

č. 44/3877 ze dne 7. 8. 2018

č. 45/4022 ze dne 28. 8. 2018

č. 45/4020 ze dne 28. 8. 2018

9/994                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Město Albrechtice, IČO 00296228, na realizaci projektu „Parkoviště u ZUŠ Město Albrechtice“ v maximální výši 50,42 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/994                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, na realizaci projektu „Rekonstrukce MK nám. Sv. Michala“ v maximální výši 23,77 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 30. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/994                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Fulnek, IČO 00297861, na realizaci projektu „Oprava místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku“ v maximální výši 42,85 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 3.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2019 s odůvodněním dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup