Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

č. 8/521 ze dne 28. 2. 2017

č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

č. 45/3996 ze dne 28. 8. 2018

9/995                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

9/995                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05487/2018/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04725/2018/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06480/2018/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC, s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup