Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1673 ze dne 25.9.2015

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

k usnesení rady kraje

č. 45/4016 ze dne 28.8.2018

9/996                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o spolupráci a spolufinancování nákladů spojených se zřízením a provozem restaurátorské dílny s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Fakulta strojní, jejímž účelem je zajištění zřízení a následné provozování restaurátorské dílny se spolufinancováním Moravskoslezského kraje

9/996                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

dofinancovat podíl nákladů spojených s provozováním restaurátorské dílny Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě strojí, IČO 61989100, z rozpočtu kraje v letech 2019 až 2023 ve výši 500 tis. Kč ročně


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup