Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/873 ze dne 14.6.2018

č. 8/877 ze dne 14.6.2018

č. 7/747 ze dne 14.3.2018

k usnesení rady kraje

č. 45/4005 ze dne 28. 8. 2018

č. 45/4013 ze dne 28. 8 .2018

č. 44/3879 ze dne 7. 8. 2018

č. 44/3882 ze dne 7. 8. 2018

9/999                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obci Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, na projekt „Zázemí pro návštěvníky přehrady Slezské Harty - II. etapa“ ve výši 1.000.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 880.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 120.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/999                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Jeseníky - Severní hřeben, z.s., IČO 27043941, na projekt „Údržba lyžařských běžeckých tras - okolí Pradědu“ v maximální výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 15. 8. 2018 do 14. 4. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/999                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít s Klubem českých turistů, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04309/2018/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

9/999                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít se společností Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s., IČO: 02558521, se sídlem Liptaň 149, 793 99 Liptaň, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 06275/2018/RRC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9/999                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06273/2018/RRC s obcí Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup