Nabídka movitého majetku

Nabídka movitého majetku

Název: 
hrazda k lůžku + rukojeť

Skupina: 
Nábytek

Popis: 
hrazda k lůžku + rukojeť, využitelná k elektricky ovládanému lůžku, konstrukce hrazdy kovová, rukojeť plastová tvaru trojúhelníku

Počet: 
36

Cena za kus: 
100 Kč

Podmínky: 

Požadavky: 
vlastní odvoz

Kontakt: 
p. Morcinek, vedoucí provozního úseku, tel. číslo 603 908 947

Poznámka: 

frame-scrollup