Nabídka nemovitého majetku

Nabídka nemovitého majetku

V souvislosti s dynamickým rozvojem regionu a v důsledku změny potřeb využití majetku dochází k uvolnění objektů, které jsou dále označeny jako nepotřebné, tj. objektů, které kraj ani jeho příspěvkové organizace dále nevyužijí ke své činnosti. Schválení prodeje podléhá, v souladu se zákonem o krajích, rozhodnutí zastupitelstva kraje. Nabídku tohoto pro kraj nepotřebného majetku naleznete v tabulce.

Název Lokalizace Popis
Prodej pozemku Havířov Pozemek parc. č. 1458, ostatní plocha, k. ú. Havířov-město, o výměře 1272 m2 Oplocený pozemek se nachází ve dvorním traktu ul. U Stromovky; dle územního plánu se jedná o plochu bydlení hromadného. Není možný přístup motorovým vozidlem, pouze pěší. 
Prodej pozemků v rámci komerční zóny v k. ú. Horní Václavov Pozemky se nacházejí v k. ú. Horní Václavov, přístupné z nově vybudované místní komunikace. Konkrétně se jedná pozemky parc. č. 1316/44, parc. č.1316/45, parc. č. 1316/46 a parc. č. 1316/53, vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálů (situačním zákresu označena modře jako komerční zóna I.). Celková rozloha pozemků činí 4836 m2. V souladu s územním plánem obce Václavov u Bruntálu spadá tato komerční zóna do plochy označované jako občanská vybavenost - komerční, která umožňuje zřizování zařízení občanského vybavení i výroby malého rozsahu. Na tuto komerční zónu budou navazovat další dvě komerční velikosti. 
frame-scrollup