Nabídka nemovitého majetku

Nabídka nemovitého majetku

Platnost nabídky do: 
31.12.2020

Název: 
Prodej pozemků v rámci komerční zóny v k. ú. Horní Václavov

Lokalizace: 
Pozemky se nacházejí v k. ú. Horní Václavov, přístupné z nově vybudované místní komunikace.

Popis: 
Konkrétně se jedná pozemky parc. č. 1316/44, parc. č.1316/45, parc. č. 1316/46 a parc. č. 1316/53, vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálů (situačním zákresu označena modře jako komerční zóna I.). Celková rozloha pozemků činí 4836 m2. V souladu s územním plánem obce Václavov u Bruntálu spadá tato komerční zóna do plochy označované jako občanská vybavenost - komerční, která umožňuje zřizování zařízení občanského vybavení i výroby malého rozsahu.
Na tuto komerční zónu budou navazovat další dvě komerční velikosti.

Vybavenost: 
Pozemku jsou dostupné z veřejně přístupné místní komunikace. Pozemky jsou napojeny na inženýrské sítě - voda, elektřina, plyn.

Požadavky: 
V případě zájmu se obraťte na níže uvedený kontakt.

Kontakt: 
Ing. Lukáš Krompolc, majetkoprávní referent
tel.: 595 622 455, e-mail: lukas.krompolc@msk.cz

Poznámka: 

Fotodokumentace: 

foto 1

foto 2

foto 3

mapa 1

mapa 2

mapa 3

frame-scrollup