Seznam obcí

Seznam obcí kraje

Reforma veřejné správy

Zánikem okresních úřadů k 1. lednu 2003 a převedením dosud vykonávaných činností na obce s rozšířenou působností (tzv. obce III nebo ORP) a krajské úřady došlo k zásadní změně ve způsobu výkonu a organizace veřejné správy v České republice.

Cílem bylo především přiblížení výkonu jednotlivých agend blíže k občanům - tedy na obce s rozšířenou působností a posun rozhodovacích procesů od ústředních orgánů směrem dolů, což znamená, že vše bude řešeno co nejblíže bydliště občanů.

Od 1. ledna 2011 počet obcí v Moravskoslezském kraji činí 300.

Obce s rozšířenou působností (obce III nebo ORP)

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti ve svém správním obvodu. Jedná se v prvé řadě o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji využívají:
 • evidence obyvatel
 • vydávání cestovních a osobních dokladů
 • řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel
 • živnostenské oprávnění
 • výkon činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování
 • sociálně právní ochrana dětí
 • péče o staré a zdravotně postižené občany
 • vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí
 • státní správa lesů, myslivosti a rybářství
 • oblast dopravy a silničního hospodářství

Seznam obcí s rozšířenou působností (obce III nebo ORP) v Moravskoslezském kraji:

Seznam obcí kraje

 1. Bílovec
 2. Bohumín
 3. Bruntál
 4. Český Těšín
 5. Frenštát pod Radhoštěm
 6. Frýdek-Místek
 7. Frýdlant nad Ostravicí
 8. Havířov
 9. Hlučín
 10. Jablunkov
 11. Karviná
 12. Kopřivnice
 13. Kravaře
 14. Krnov
 15. Nový Jičín
 16. Odry
 17. Opava
 18. Orlová
 19. Ostrava
 20. Rýmařov
 21. Třinec
 22. Vítkov


Hledání

frame-scrollup