Organizační struktura úřadu - grafické schéma

Organizační struktura krajského úřadu - grafické schéma

Ředitel krajského úřadu
Ing. Tomáš Kotyza
01 - Odbor kancelář hejtmana kraje
Mgr., M.A. Klára Janoušková
  01.1 - Oddělení mezinárodních vztahů  01.2 - Oddělení vnějších vztahů  01.3 - Oddělení komunikace a strategického marketingu  01.4 - Oddělení pro krizové řízení  01.5 - Oddělení činností sekretariátů
       
 
02 - Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Silvie Součková
  02.1 - Oddělení personální  02.2 - Oddělení veřejných zakázek  02.3 - Oddělení služeb a údržby  02.4 - Oddělení autodopravy
       
 
03 - Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Ivana Durczoková
  03.1 - Oddělení podpory korporátního řízení  03.2 - Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků  03.3 - Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory
       
 
04 - Odbor právní a organizační
JUDr., Ph.D.,LL.M. Petr Pospíšil
  04.1 - Oddělení právní  04.2 - Oddělení legislativní a organizační
       
 
05 - Odbor informatiky
Ing. Tomáš Vašica
  05.1 - Oddělení správy sítí a výpočetní techniky  05.2 - Oddělení správy databází a aplikací  05.3 - Oddělení správy GIS a projektů
       
 
06 - Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
JUDr. Věra Korčová
  06.1 - Oddělení všeobecné správy  06.2 - Oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad
       
 
07 - Odbor investiční a majetkový
Ing. Milan Novotný
  07.1 - Oddělení investiční  07.2 - Oddělení majetkové  07.3 - Oddělení financování stavebních projektů
       
 
08 - Odbor financí
Ing. Anna Klimšová
  08.1 - Oddělení rozpočtu  08.2 - Oddělení financování a státní pokladny  08.3 - Oddělení účetnictví a metodiky
       
 
09 - Odbor zdravotnictví
Ing. Pavel Rydrych
  09.1 - Oddělení zdravotní správy  09.2 - Oddělení řízení organizací a zdravotní péče
       
 
10 - Odbor územního plánování a stavebního řádu
JUDr. Marta Wroblowská
  10.1 - Oddělení územního plánování  10.2 - Oddělení stavebního řádu
       
 
11 - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr., LL.M. Martin Radvan
  11.1 - Oddělení regionálního rozvoje  11.2 - Oddělení strukturálních fondů  11.3 - Oddělení cestovního ruchu
       
 
12 - Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jan Filgas
  12.1 - Oddělení vodního hospodářství  12.2 - Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence  12.3 - Oddělení ochrany přírody a zemědělství  12.4 - Oddělení odpadového hospodářství  12.5 - Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
       
 
13 - Odbor školství, mládeže a sportu
PaedDr. Libor Lenčo
  13.1 - Oddělení správy škol  13.2 - Oddělení rozvoje vzdělávání  13.3 - Oddělení mládeže a sportu  13.4 - Oddělení přímých nákladů  13.5 - Oddělení financování škol
       
 
14 - Odbor evropských projektů
Mgr., MPA Kateřina Dostálová
  14.1 - oddělení projektové kanceláře  14.2 - oddělení neinvestičních projektů
       
 
15 - Odbor sociálních věcí
Mgr. Daniel Rychlik
  15.1 - Oddělení rozvoje sociálních služeb  15.2 - Oddělení sociální ochrany  15.3 - Oddělení ekonomické
       
 
16 - Odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Ivo Muras
  16.1 - Oddělení dopravy  16.2 - Oddělení dopravně správních agend  16.3 - Oddělení silničního hospodářství  16.4 - Oddělení rozvoje chytrého regionu
       
 
17 - Odbor kultury a památkové péče
Ing. Karin Veselá
  17.1 - Oddělení kultury  17.2 - Oddělení památkové péče
       
 
frame-scrollup