Organizační struktura úřadu - grafické schéma

Organizační struktura krajského úřadu - grafické schéma

Ředitel krajského úřadu
Ing. Tomáš Kotyza
01 - Odbor kancelář hejtmana kraje
Bc. Taťána Kahánková
  01.1 - oddělení mezinárodních vztahů  01.2 - oddělení vnějších vztahů  01.3 - oddělení komunikace a strategického marketingu  01.4 - oddělení pro krizové řízení  01.5 - oddělení činností sekretariátů
       
 
02 - Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Silvie Součková
  02.1 - oddělení personální  02.2 - oddělení veřejných zakázek  02.3 - oddělení služeb a údržby  02.4 - oddělení autodopravy
       
 
03 - Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing., MBA Ivana Durczoková
  03.1 - oddělení podpory korporátního řízení  03.2 - oddělení přezkoumání hospodaření územních celků  03.3 - oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory
       
 
04 - Odbor právní a organizační
JUDr., Ph.D.,LL.M. Petr Pospíšil
  04.1 - oddělení právní  04.2 - oddělení legislativní a organizační
       
 
05 - Odbor informatiky
Ing. Tomáš Vašica
  05.1 - oddělení technické a aplikační podpory uživatelů  05.2 - oddělení systémové podpory a vývoje
       
 
06 - Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Ing. Tomáš Gebauer
  06.1 - oddělení všeobecné správy  06.2 - oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad
       
 
07 - Odbor investiční a majetkový
Ing. Bc. Libor Vajda
  07.1 - oddělení investiční  07.2 - oddělení majetkové  07.3 - oddělení financování stavebních projektů
       
 
08 - Odbor financí
Ing. Anna Klimšová
  08.1 - oddělení rozpočtu  08.2 - oddělení financování a státní pokladny  08.3 - oddělení účetnictví a metodiky
       
 
09 - Odbor zdravotnictví
Ing. Pavel Rydrych
  09.1 - oddělení zdravotní správy  09.2 - oddělení řízení organizací a zdravotní péče
       
 
10 - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Ing. arch., Ph.D. Beata Vinklárková
  10.1 - oddělení územního plánování  10.2 - oddělení stavebního řádu
       
 
11 - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr., LL.M. Martin Radvan
  11.1 - oddělení regionálního rozvoje  11.2 - Oddělení strategického plánování  11.3 - oddělení strukturálních fondů  11.4 - oddělení cestovního ruchu
       
 
12 - Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jan Filgas
  12.1 - oddělení vodního hospodářství  12.2 - oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence  12.3 - oddělení ochrany přírody a zemědělství  12.4 - oddělení odpadového hospodářství  12.5 - oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
       
 
13 - Odbor školství, mládeže a sportu
PaedDr. Libor Lenčo
  13.1 - oddělení správy škol  13.2 - oddělení rozvoje vzdělávání  13.3 - oddělení mládeže a sportu  13.4 - oddělení přímých nákladů  13.5 - oddělení financování škol
       
 
14 - Odbor evropských projektů
Mgr., MPA Kateřina Dostálová
  14.1 - oddělení projektové kanceláře  14.2 - oddělení neinvestičních projektů
       
 
15 - Odbor sociálních věcí
Mgr. Aleš Neuwirth
  15.1 - oddělení rozvoje sociálních služeb  15.2 - oddělení sociální ochrany  15.3 - oddělení ekonomické  15.4 - oddělení správy sítě sociálních služeb
       
 
16 - Odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Ivo Muras
  16.1 - oddělení dopravy  16.2 - oddělení dopravně správních agend  16.3 - oddělení silničního hospodářství  16.4 - oddělení rozvoje chytrého regionu
       
 
17 - Odbor kultury a památkové péče
Ing. Karin Veselá
  17.1 - oddělení památkové péče  17.2 - oddělení kultury a projektů
       
 
frame-scrollup